Zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych w Choszcznie

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej aktywności mieszkańców. Układ komunikacyjny został zdefiniowany przez umiejscowienie zabudowy oraz wcześniej wydeptane ścieżki. Główny ciąg pieszy poprowadzony został przez środek opracowywanego terenu równolegle do zaproponowanej zabudowy. Tworzy on główną oś kompozycyjną. Droga ta jest poszerzona a wzdłuż niej posadzono szpalery drzew w postaci Klonów pospolitych w dwóch odmianach ‘Royal Red’ i ‘Golden Globe’ oraz Robinii akacjowej. W odniesieniu po powyższej ścieżki, zaprojektowano system pozostałych ciągów pieszych. Został on zaprojektowany w myśl zasady czytelności układu, a także mając na uwadze ich funkcjonalność, w tym dobre połączenie wszystkich wejść oraz stref pełniących różne funkcje. Wejścia na teren parku zaprojektowano w odniesieniu do układu komunikacyjnego, jaki istnieje w otoczeniu opracowywanego terenu. Na skrzyżowaniu ulic znajduje się szerokie wejście połączone ze skwerem zieleni, na którym znajdują się duże kwadratowe donice z siedziskami. W donicy zaplanowane zostały Surmia bignoniowa oraz Lilak Meyera ‘Palibin’. Kolejno zaproponowano trzy wejścia od ulicy Piastowskiej, cztery od ulicy Westerplatte oraz jedno od północnej strony terenu. Oprócz komunikacji pieszej zaprojektowano drogę pieszo-jezdną. Wjazd na teren opracowania utworzono z wcześniej istniejącego wjazdu znajdującego się od strony ulicy Rybackiej. Celem tego rozwiązania było umożliwienie nowym mieszkańcom wjazdu za pomocą pojazdów kołowych na teren mieszkalny.