Projekt zagospodarowania terenu przy Zespole szkół w Gorzowie Wlkp.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada uporządkowanie całego terenu znajdującego się wokół szkoły. Głównym celem było sprawienie, aby nowa przestrzeń służyła zarówno dzieciom młodszym, starszym oraz mieszkańcom osiedla. Ponieważ teren jest zaniedbany i mało atrakcyjny zaproponowano nowe zagospodarowanie terenu w granicach ogrodzenia.

 

Kierując się teorią zaprezentowaną prze Alexandra Christophera wyznaczono strefę widocznych wejść. Teren znajdujący się przed szkołą został zadrzewiony i stanowi reprezentacyjne główne wejście. Pełni on również funkcję wypoczynkową oraz edukacyjną. Uczniowie mogą uczyć się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów. Kolejno zaproponowano stworzenie małego placu zabaw dla najmłodszych uczniów oraz miasteczka rowerowego „Bezpieczna ulica”, które znajdują się za szkołą i stanową reprezentacyjną przestrzeń.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada uporządkowanie całego terenu znajdującego się wokół szkoły. Głównym celem było sprawienie, aby nowa przestrzeń służyła zarówno dzieciom młodszym, starszym oraz mieszkańcom osiedla. Ponieważ teren jest zaniedbany i mało atrakcyjny zaproponowano nowe zagospodarowanie terenu w granicach ogrodzenia.

Główną częścią projektu było stworzenie boiska wielofunkcyjnego. Centralną część terenu uznano za optymalne dla niego miejsce. Na kolejnym poziomie opracowywanego terenu znalazły się boiska do siatkówki, siłownia, oraz wybieg dla psów.

Na najwyższym poziomie opracowywanego terenu znalazła się strefa edukacyjna podzielona na trzy części. W pierwszej znajdują się wysokie skrzynie, w których uczniowie mogą samodzielnie prowadzić ogródek szkolny, w środkowej części umiejscowiono długi stół z siedziskami przy, którym może usiąść cała klasa oraz tablica rysunkowa przy której można prowadzić lekcje, w ostatniej części znajduje się scena oraz ławki bez oparć.

Ponieważ dojście do niektórych stref jest utrudnione przez duże niwelacje terenu w projekcie zaproponowane zostały specjalne podjazdy dla osób niepełnosprawnych ułatwiające dostęp dla wszystkich uczniów również tych którzy mają problem z samodzielnym poruszaniem się.