Ogród dla małych Odkrywców

Ponadczasowy charakter budynku oraz istniejąca zielona ściana w formie szpaleru gęsto rosnących drzew były podstawą do zaprojektowania tajemniczego miejsca do wypoczynku.
Główną wytyczną Inwestorów było stworzenie ścieżki pieszo- rowerowej wokół budynku, która wytyczyła nie tylko tor jazdy dla najmłodszych ale również wnętrza ogrodowe o różnych funkcjach. Część działki została zagospodarowana na cele wypoczynkowo- rekreacyjne, a część na cele badawczo- odkrywcze.

Z uwagi na charakter działki głównymi roślinami kompozycji były rośliny zimozielone takie jak: Runianka japońska, Żurawki, Bukszpan wieczniezielony czy Hakonechloa macra Aureola. Dla zróżnicowania i uzupełnienia kompozycji roślinnych zastosowano rośliny w formie traw, w tym m. in. Trzcinnik krótkowłosy, rozplenica japońska „Little Honey” czy ostnica cieniutka „Ponytails”.