Minimalistyczny ogród w Skórzewie

Przedmiotem projektu jest ogród o funkcji rekreacyjnej- wypoczynkowej, którego kluczowym elementem jest budowa frontowej części ogrodu.

Wzdłuż poprowadzonej ścieżki zaplanowane zostały płożące rabaty z runianki japońskiej ‚green carpet’ oraz jałowca łożącego ‘Green Carpet’ tworzące zielone podłoże. Ponadto we frontowej części działki na środku zaproponowana została sosna czarna formowana w stylu Bonsai drzewko wraz z towarzyszącym Bukszpanem. Na zakończeniu ścieżki w północno- zachodniej części działki znajduje się Lilak Meyera ‚Palibin‚ – Syringa meyeri ‚Palibin’. Kolejno w północno- zachodniej część zaprojektowane zostało miejsce wypoczynkowe z ławką a wokół niej lawenda pośrednia „Grappenhall”. Jednym z głównych elementów dekoracyjnych jest milin amerykański poprowadzony wzdłuż północno – zachodniej części elewacji budynku.