Styl ogrodu w kategoriach projektowych to technika łączenia różnych idei, pomysłów, a także organizowanie materiałów, roślin, kolorów, ozdób, w zrozumiałą i odważną kompozycję. Projektowanie ogrodu w określonym stylu to sztuka budowania ciekawej i podziwianej przestrzeni.

Niektóre style ogrodowe są nowatorskie, krótkotrwałe, podziwiane podczas corocznych konkursów, a inne charakteryzują się stałymi elementami i motywami.

Prace projektowe zazwyczaj opierają się na tzw. klasycznym wzornictwie zachowując porządek, powtórzenia i symetrie osiowe dla zachowania równowagi wizualnej i przestrzennej. Chociaż powyższe zasady pochodzą ze starożytności obowiązują nadal podczas kreowania przestrzeni. Obecnie częstym zabiegiem projektantów podczas tworzenia nowych stylów dla uzyskania nowatorskich przestrzeni ogrodowych jest łączenie stylu klasycystycznego oraz modernistycznego, który powstał na początku XX wieku i został wykreowany jak styl odważny, wykorzystujący asymetrię do tworzenia bardziej złożonych widoków w przestrzeni.